Invigning av hemslöjdens nya lokaler

25 oktober 2017
Plats: Kaniken, Västra Ågatan 16 Tid: 13-18
Invigning av hemslöjdens nya lokaler

Välkommen till invigningen av hemslöjdskonsulenternas nya lokal!

Slöjdkvällar, kurser, möten och fortbildningar - nu har vi en ny mötesplats för slöjd i Uppsala!

Vi bjuder på kaffe med dopp.
Välkommen till Västra Ågatan 16, Uppsala in i gränden.

Länshemslöjdskonsulenterna är en del av Upplandsmuseet.