Syntolkad visning av Tiden i rummet

23 mars 2018
Plats: Upplandsmuseet Tid: kl 15
Halsringar från järnåldern, i silver.

Kom på en guidad visning av vår utställning om Upplands forntid.

En guidad visning av vår utställning om Upplands forntid. Anpassad för personer med synnedsättning.

Tid: ca 45 minuter.

Gratis.