Uppsala Fotofestival 24 september

24 september 2017
Plats: Upplandsmuseet
Uppsala Fotofestival 24 september A Call From Water Tank 6         Foto: van den Boom/Tikkanen Jönn/Forsberg

Fotomaraton, filmvisning och föreläsning.

10 - 15 Fotomaraton med Katedralskolans fotoklubb och Vänner Utan Gränser

13 Filmvisning: A Call From Water Tank 6.

14-15 Föreläsning: Jag är seende. Föreläsare: Ulf Rehnholm. Hörsalen