Vernissage av utställningen Minns att jag levat

7 april 2017
Vernissage av utställningen Minns att jag levat

Vernissage av utställningen Minns att jag levat. Det här är en stämningsfull utställning om vår sista viloplats, om gravminnen från olika tider och vad de kan berätta. Hur vill vi själva bli ihågkomna?

Program

Museichef Bent Syse hälsar välkommen.

Utställningen invigs av Anita Theorell, som bland annat är en av författarna till den Augustprisade boken Minnets stigar.

Förfriskningar

Om utställningen

För många är kyrkogården en stilla, vilsam plats omgärdad av lummiga lövträd. En plats att sörja på, vårda och minnas nära och kära.

Gravvårdar blev allt vanligare från 1800-talets slut och allmänna under 1900-talet. Högresta stenar omgärdade av smidesstaket, träkors nedstuckna i gräset, smideskors tillverkade av brukens smeder, enkla inskriptioner och mångordade hyllningar. Allt samlat innanför kyrkogårdsmuren.Upplandsmuseet har sedan 2013 inventerat gravplatser och gravvårdar på ett antal av länets kyrkogårdar.