Rapporter 2018

Rapporter 2018 Emelie Sunding och Elin Säll övervakar schaktningsarbeten i kvarteret Traktören i Enköping. Foto Adam Hultberg, Upplandsmuseet.

2018:01. Lena kyrka - lämningar efter medeltida vapenhus. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Elin Säll. 23 sidor.

2018:02. Östhammar - arkeologi i Norra Tullportsgatan och kvarteret Färgaren.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 16 sidor.

2018:03. Från Molnby till Arlanda.
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 59 sidor.

2018:04. Längs Enköpings gator - arkeologi i Kryddgårdsgatan - Källgatan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 21 sidor.

2018:05. Arkeologi på Forumtorget - ett medeltida trägolv i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 57 sidor.