I telefonen finns hela människan

I telefonen finns hela människan Mustafa

Världen kommer till Sverige och Uppland. Tusentals människor med olika sorters erfarenheter och olika kompetenser har sökt asyl här hos oss. De är skolelever, svetsare, dentaltekniker eller fotbollsspelare – förälder, maka, make, bror och syster. "Flykting" är bara en liten del av identiteten.

I våra smarta telefoner finns bilder som berättar vilka vi är. För en flykting finns det också bilder från resan och från det första mötet med Sverige. Vad är så speciellt i Sverige att det är värt att fotografera? Tre olika berättelser i bilder gömmer sig i telefonen; den jag var, flykten, dit jag kommit. Från Uppland är bilder och berättelser från människor som bor eller har bott på flyktingförläggningen i Marma, Älvkarleby, med i en utställning med bilder från hela Sverige.

Workshop på Upplandsmuseet – 1 timme

Vi för samtal om identitet, drömmar, minnen och framtidsplaner. Vad är viktigt för dig och vad spar du på? Vi tittar på bilder i utställningen och bilder i våra egna telefoner. Välj ut en bild i din egen telefon som säger något om dig!