Tro, hopp och kärlek

Tro, hopp och kärlek

Att smycka sina kroppar med tatueringar verkar vara något som de flesta kulturer på vår jord under perioder har sysslat med. I denna utställning visas sjömännens tatueringar och tankarna bakom dem.

För hundra år sedan var det ingen självklarhet att tatuera sig. För sjömännen var det en identitet som stacks in i skinnet men visade också yrkes- och klasstillhörighet. Utställningen berättar om historierna och influenserna bakom motiven och deras utveckling.

  • Hur kommer det sig att så många sjömän genom åren har tatuerat sig med både nakna och påklädda kvinnor?
  • Varför finns det nästan inga avbildade män? Och hur kommer det sig att kvinnor idag förstärker sin kvinnlighet genom att tatuera sig med kvinnor?
  • Varför tatuerar man sig?
  • Vilka motiv väljer vi i dag?

Utställningen är producerad av Sjöhistoriska museet och har kompletterats med föremål från Upplandsmuseets egna samlingar och intervjuer med tatuerade och tatuerare från Uppland.