Portal till vår forntid

Portal till vår forntid Elever undersöker gravar från järnåldern. Foto: Frida Gereonsson

Portal till vår forntid är ett pedagogiskt program som fokuserar på järnåldern i Uppsala län. Det bygger på en uppsökande kulturmiljöpedagogik som tar sin plats både i klassrummet och i skolans närmiljö.

Uppland är ett fantastiskt landskap fullt av spår efter människor som en gång har levt här – precis som vi gör idag. Vilka är dessa spår och vad kan de berätta?

Under en dag arbetar Upplandsmuseets museipedagog med eleverna i deras egen närmiljö. Med hjälp av ett portabelt undervisningsmaterial berättar vi om livet under järnåldern och hur det kan ha sett ut i trakterna kring skolan.

Därefter går vi ut och undersöker fornlämningar i skolans närhet. Gravar mäts och beskrivs i text och bild, runstenars budskap dechiffreras och fornborgarnas murar stegas upp.

Avslutningsvis får eleverna, likt forntidsdetektiver, själva undersöka arkeologiska föremål för att ta reda på när, var och hur de är gjorda.