I telefonen finns hela människan

I telefonen finns hela människan Mustafa

Världen kommer till Sverige. Tusentals människor med olika sorters erfarenheter och kunskaper har sökt asyl här hos oss. Vad vet vi om dem? De är svetsare, lärare, tekniker eller fotbollsspelare – förälder, maka, make. ”Flykting” är bara en liten del av identiteten.

Åtta museer från Malmö i söder till Uppsala i norr samverkar i projektet ”I telefonen finns hela människan”. Under ett års tid har projektets initiativtagare Henrik Teleman tillsammans med Zainab Witwit samlat in bilder från smarta telefoner, samtidigt som de intervjuat deras ägare. I bilderna och berättelserna, finns hela människan. Där finns all längtan och alla drömmar. Längtan och drömmar vi alla delar. (www.itelefonenfinnshelamänniskan.com)

Lördag den 14/10 kl 15:00–18.00 på Upplandsmuseet

Museichef Bent Syse hälsar välkommen,  konstnären Henrik Teleman invigningstalar och Julia Wazaifi berättar om sitt deltagande i projektet.

Vi bjuder på förfriskningar.

Utställningen I telefonen finns hela människan pågår 14/10-7/1 2018

 

Program och visningar på Upplandsmuseet knutet till I telefonen finns hela människan:

Boken I telefonen finns hela människan

Finns att köpa på Gotlands Museum, i nät- och vanlig bokhandel. Förlag: Arena.

Öppen visning av utställningen I telefonen finns hela människan
Fredag 20 oktober kl 15.00

Öppen visning av utställningen I telefonen finns hela människan
Fredag 10 november kl 15.00

Programdag kring utställningen I telefonen finns hela människan, visning och föredrag.
Söndag 26 november kl 13.00–16.00

Skolprogram för högstadiet och gymnasiet. För mer information se våra skolsidor Skola och lärande.

I telefonen finns hela människan – en utställning av Henrik Teleman tillsammans med Zainab Witwit och människor som nyligen kommit till Sverige, i samarbete med Kalmar läns museum, Folkets Konsthall, Malmö museer, Kulturparken Småland, Jönköpings läns museum, Arbetets museum, Örebro läns museum, Upplandsmuseet och Gotlands museum. Finansierat av deltagande museer, Statens Kulturråd och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.