Upplandsmuseet

En gammal man som sitter med en tavla som visar ett portträtt av honom själv.
En vit byggnad vid en å
DigitaltMuseum
Sparade ögonblick