Upsala, Darling

Gult logga med texten Upsala, Darling - om queera minnen och glömda rum. Bild: Sonay Kulbay

Stadsvandringar med HBTQ-tema där vi letar spår efter ickenormativa liv.

Människor och händelser som bryter mot normer kring kön och sexualitet har alltid funnits. Spåren finns förstås, men är ibland lite svårare att hitta än den gamla vanliga berättelsen som vi ofta berättar om Uppsala stad och dess invånare. Vilka platser och berättelser hittar vi när vi letar med nya glasögon? Det har varit utgångspunkten när vi jobbat med projektet Upsala, Darling.

I höst resulterar det i ett antal stadsvandringar med hbtq-tema. Ni får höra talas om både kända och okända personer i olika normbrytande berättelser. Minnen kring kärlek, sexualitet, kön, familjebildning och kroppar av olika slag.

Stasdvandringstillfällena finns i vår digitala kalender! Du hittar länk till den till höger. Hela programmet finns som en pdf till höger.

För skolor som vill boka stadsvandringar, gå till våra skolsidor Skola och lärande och leta reda på önskad åldersgrupp.

 

UPSALA, DARLING är ett samarbete mellan Upplandsmuseet, initiativtagaren Sofia Breimo, konstnär och etnolog och Uppsala Konstmuseum.

Uppsala konstmuseums del av projektet är en konstutställning som visas 24 augusti–12 november, med ljudkonst av kompositören Lisa Stenberg och textila installationer av konstnären och formgivaren Anton Alvarez.

I projektet har också en karta tagits fram, där vi hittar berättelser från dåtid och nutid, i grafisk formgivning av Sonay Kulbay. Den kan du få vid stadsvandringarna eller på Uppsala konstmuseum från 24 augusti.

Projektet stöds av Region Uppsala, Avdelningen för social hållbarhet Uppsala kommun, Längmanska Kulturfonden samt Ottarfonden.