Lediga tjänster

Upplandsmuseet söker chef för avdelningen Forskning

Stiftelsen Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med säte i hjärtat av Uppsala, men verksamheten bedrivs i hela länet. I centrum står länets kulturhistoria under 7000 år och uppdraget innefattar kunskapsuppbyggnad, forskning, förvaltning av samlingarna, arkeologi, kulturmiljöarbete, hemslöjd, förmedling och kommunikation.

Verksamheten är i huvudsak bidragsfinansierad med en omsättning på ca 40 mnkr per år. I organisationen arbetar ca 60 personer.

Vi bedriver forskning med fokus på Uppland inom framförallt agrarhistoria, konstvetenskap, arkeologi och kulturgeografi och har för närvarande fem disputerade i personalen varav två docenter samt ytterligare fyra anställda tjänstlediga för forskarutbildning.

Du ska vara forskare inom det kulturhistoriska fältet, gärna med inriktning mot materiella förhållanden och gärna med uppländsk anknytning. Du ska vara docentmeriterad och du ska ha publicerat dig internationellt samt visat att du kan dela med dig av din forskning på ett lättbegripligt sätt genom populärvetenskapliga publikationer. Tjänsten förutsätter också att du söker extern finansiering för din forskning och att du bistår andra forskare med ansökningar.

Du ansvarar för att museets totala kunskaps- och bokproduktion håller hög kvalitet samt att museets disputerade samverkar i en kollegial tvärvetenskaplig forskningsgrupp. Du bör vara genuint intresserad av hela museets verksamhetsområde och ha erfarenhet av projektledning. Du förväntas vara en resurs och ett stöd för alla avdelningars forsknings- och kunskapsproduktion.

Upplandsmuseet ingår i det nationella nätverket FOMU (Forskning vid museer) där du förväntas vara aktiv.

Som chef för avdelningen Forskning arbetar du självständigt med helhetsansvar för verksamhetens innehåll, ekonomi och personal, som idag uppgår till sex personer. Tjänsten innebär också ansvar för museets publikationer och förlag. Du ingår i museets ledningsgrupp och samverkar med övriga avdelningar. Som chef anammar du ett förtroendeskapande ledarskap, värnar om medarbetarnas utveckling och ett gott arbetsklimat samt är kommunikativ. Chefserfarenhet ses som en merit.

Den vetenskapliga produktionen som du önskar åberopa kan komma att sakkunniggranskas.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning sex månader.

Tillträde 1 januari 2018 eller efter överenskommelse. Ansökan med mail till Contact ska ha inkommit senast den 20 oktober 2017.

Kontaktpersoner för eventuella frågor:
Bent Syse, museichef, 070-522 85 16
Cecilia Bygdell, Akademikerföreningen, 076-103 77 59