Rapporter 2017

Rapporter 2017 Emelie Sunding och Adam Hultberg dokumenterar kulturlager och stenläggningar i gatuschakt i Uppsala. Foto Robin Lucas.

2017:02. Stenläggningar vid Gillbergska genomfarten – Arkeologi i kvarteret Holmen.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 23 sidor.

2017:03. Tegelvalv och murar vid Uppsala slott. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding. 42 sidor.

2017:04. Alunda kyrka – tegelgolv och nordligt vapenhus.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 30 sidor.